Boletín de novidades

De acordo co estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro informámoslle de que os datos obtidos neste formulario serán incorporados a un ficheiro automatizado baixo a responsabilidade de Numax, S. Coop. Galega coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito a R/ Concepción Arenal nº9 baixo, 15702, Santiago de Compostela. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentemento para empregalos para as finalidades mencionadas. O envío destes datos implica a aceptación desta cláusula.

* indica campo obrigatorio
Email Marketing Powered by MailChimp